B.H.V. & V.C.A.

BEDRIJFSHULPVERLENING (B.H.V.)

BHV materiaal

De werkgever is verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden voor zijn werknemers, zodat er geen nadelige invloed is op hun veiligheid, gezondheid en welzijn.

Volgens de Arbo-wet is de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) het uitgangspunt voor het opzetten van een bedrijfshulpverlening organisatie.

Vitale Functies Opleidingen biedt aan u en uw medewerkers de officiële cursussen en certificering van het NIBHV (Nederlandse Instituut voor Bedrijfshulpverlening) op uw eigen locatie. De instructeurs en materialen van Vitale functies Opleidingen komen naar uw locatie toe en werken binnen uw specifieke werkomgeving en naar uw behoeftes. Dit is voor u kost besparend!

 

Basisopleiding Bedrijfshulpverlener

De complete Basisopleiding Bedrijfshulpverlener bestaat uit 4 modulen die ook los gevolgd kunnen worden (totaal 16 uur):

Niet-spoedeisende Eerste Hulp

–         Het verlenen van eerste hulp bij:

  • Uitwendige wonden;
  • Brandwonden;
  • Botbreuken;
  • Oogletsel.

Spoedeisende Eerste Hulp

–         Een gevaarlijke situatie erkennen en de juiste maatregelen nemen ten behoeve van de veiligheid;

–         Het slachtoffer in noodsituaties verplaatsen;

–         Nagaan wat er met het slachtoffer is gebeurd;

–         Het slachtoffer gerust stellen;

–         Op de juiste wijze voor deskundige hulp zorgen;

–         Het  verlenen van eerste hulp en het reanimeren met de AED  bij:

  • Bewustzijnsstoornissen;
  • Ademhalingsstoornissen;
  • Bloedsomloopstoornissen;
  • Uitwendige bloedingen;
  • Shock.

Brandbestrijding

–         Een beginnende brand beperken en bestrijden;

–         Veiligheidsvoorzieningen gebruiken;

–         Het (her)kennen van de belangrijkste functies van de brandpreventie maatregelen en voorzieningen;

–         Het toepassen van de branddriehoek;

–         Het kennen van de ontwikkeling van een brand.

Ontruiming en communicatie

–         Het begeleiden van een ontruiming;

–         Het gebruik maken van de veiligheidsmiddelen;

–         Het kennen van de ontruimingsplan en het doel ervan;

–         Het kennen van de vluchtroute en het gebruik ervan;

–         Het kennen van de toepassingsmogelijkheden van vluchtmiddelen;

–         Op de juiste wijze een ongeval of brand melden;

–         Het communiceren van situaties binnen het bedrijf;

–         De hulpverleningsdiensten voorzien van relevante informatie.

Evac Chair

Bijscholing Basisopleiding Bedrijfshulpverlener

Het BHV diploma maakt zowel voor de werknemer als voor de werkgever aantoonbaar dat de werknemer over de vereiste kennis en vaardigheden beschikt.

Het is noodzakelijk om het geleerde regelmatig/jaarlijks te oefenen zodat de bedrijfshulpverlener in staat blijft om zijn taak efficiënt en veilig te kunnen uitvoeren.

Op deze wijze laat ook de werkgever zien dat hij voldoet aan zijn wettelijke verplichting.

Het BHV diploma  is daardoor een jaar geldig en kan verlengd worden onder de voorwaarde dat de cursisten een jaarlijkse bijscholing hebben gevolgd.

Cursusduur: 1 dag of twee losse dagdelen (totaal van 8 uur).

 

Opleiding Ploegleider BHV

De taak van de ploegleider omvat de volgende onderdelen:

–         Het beoordelen van de veiligheidsituatie van het werkgebied;

–         Het voorbereiden van de inzet van de BHV ploeg;

–         Het oefenen met de BHV ploeg;

–         Het evalueren en rapporteren van de inzet en de oefening;

–         Het beheren en controleren van de BHV middelen.

Cursusduur: 2 hele dagen (niet aangesloten). Tussen de 2 lesdagen dient de cursist een opdracht uit te werken.

Vereiste vooropleiding: Basisopleiding BHV.

 

In-company BHV praktijk oefeningen

Vitale Functies Opleidingen biedt u de mogelijkheid om uw BHV ploeg te laten oefenen tijdens realistische scenario’s op maat gemaakt volgens de risico inventarisatie van uw bedrijf/organisatie.

Professionele slachtoffers en specifieke materialen kunnen worden ingezet om de noodscenario’s te ensceneren.

Een simpeler maar net als realistische oefensituatie kan ook gecreëerd worden door middel van een uitgebreide Table-top oefening. De kennis en vaardigheden van uw BHV ploeg wordt ook op deze manier in de praktijk getoetst. Ze worden geconfronteerd aan een noodsituatie die veilig en efficiënt opgelost moet worden. Bovendien is een Table-top oefening een goede en leerzaam team-building evenement.

Naar afloop van de oefening wordt een evaluatie uitgevoerd die de basis kan vormen voor de volgende bijscholing. Ons motto: “Niets is fout, alles is een leermoment!”

 

Maatwerk voor uw Bedrijfshulpverlening

Uw BHV materiaal moet net als uw bedrijfshulpverleners gereed staan om een of meerdere slachtoffers te kunnen helpen.

Vitale Functies Opleidingen werkt graag met u samen om uw verbandkoffers e.d. in orde te krijgen.

Tegen scherpe prijzen komen wij bij uw bedrijf langs om de verbandkoffers regelmatig te controleren en het materiaal zo nodig aan te vullen.

Fire

Table top oefening

Emergency vehicles

VCA & VOL-VCA OPLEIDINGEN

 

Veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk zijn belangrijk om zowel ongevallen en
ziektes te voorkomen. Werknemers en werkgevers hebben hierin beide hun eigen
taken en verantwoordelijkheden.

Vitale Functies Opleidingen biedt aan u en uw medewerkers de officiële cursussen en certificering van het NIBHV (Nederlandse Instituut voor Bedrijfshulpverlening) op uw eigen locatie. Dit is voor u kost besparend!

 

Basisveiligheid VCA

De opleiding basisveiligheid VCA is bedoeld voor alle werknemers en aannemers in
de bouw en andere praktijk werkgebieden. In aanverwante beroepsgroepen wordt
ook gevraagd naar dit diploma. In vele gevallen worden uw werknemers niet toegelaten op het werkterrein zonder te kunnen aantonen dat ze in het bezit zijn van een geldig VCA en/of VOL-VCA diploma.

In de VCA leerstof komen o.a. de volgende verplichte onderwerpen aan bod: wet- en
regelgeving, risico’s en ongevallen, gevaarlijke stoffen, branden en explosies, werken in besloten ruimtes, machines en gereedschappen, tillen en hijsen, struikelen, uitglijden en vallen, werken op hoogte, elektriciteit en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Het examen Basisveiligheid VCA bestaat uit een schriftelijke toets met 40 meerkeuzevragen.

Het VCA diploma is 10 jaar geldig.

 

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL)

De opleiding VOL-VCA bestaat uit een module die geïntegreerde is binnen de VCA
opleidingsmateriaal.

Het examen VOL-VCA bestaat uit een schriftelijke toets met 60 meerkeuzevragen.

Het VOL-VCA diploma is 10 jaar geldig.

vol vca VCA.tmp